ZWIZ.AI X Ketshopweb

📢 อัพเดตสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน ZWIZ.AI และ Ketshopweb อยู่แล้ว และ ลูกค้าที่สนใจอยากลองใช้งาน ตอนนี้ ZWIZ.AI ได้ทำการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Ketshopweb แล้วค่ะ 🎉 การรวมตัวกันรูปแบบใหม่นี้ ตอบโจทย์กับทางแม่ค้าพ่อค้ามากที่สุด ทั้งหน้าเว็บไซต์สวยงาม ใช้งานง่าย ตอบกลับอัติโนมัติ และปิดการขายได้ทันที แถม syn stock กันด้วยน้า ครบ จบ ในที่เดียวเลยค่ะ 📍 เบื้องต้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก…