เมื่อติดตั้งเสร็จ ระบบจะพาผู้ใช้ไป

สร้าง Welcome Message ก่อน

*หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและหน้าตาระบบ แต่หัวข้อต่างๆ และการใช้งานยังเหมือนเดิม

มาเริ่มตั้งค่ากัน

WELCOME MESSAGE (ข้อความต้อนรับ)

มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก

ขั้นที่ 1: การตั้งค่าข้อความที่ลูกค้าจะทักมา (ฝั่งทางด้านซ้ายมือ)

 • ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำที่คิดว่าลูกค้าจะพิมพ์มาหาเราในครั้งแรกลงไปได้เลย โดยจริงๆแล้ว ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำสั้นๆ เช่น สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เป็นแบบเพิ่มคีย์เวิร์ด (3 แบบที่เห็นมันต่างกันยังไงดูด้านล่างได้เลย)
 • เราขอแนะนำให้พิมพ์คำเช่น Main Menu, เมนูหลัก, เมนู ลงไปด้วยเพราะข้อความต้อนรับส่วนใหญ่ก็เปรียบเสมือนเมนูหลักของเพจเราเช่นกัน

ความต่างของ ประโยค//คีย์เวิร์ด//เหมือนกับ

 • ประโยค       พิมพ์แบบประโยคยาวๆไปได้เลย
 • คีย์เวิร์ด       คำสั้นๆ ถ้ามีคำนี้ในประโยคบอทก็จะตอบตามที่ตั้งค่าคำตอบไว้
 • เหมือนกับ   คำเหมือนเป๊ะๆ แบบ 100% ต้องมีคำนี้เพียงคำเดียวในประโยคเท่านั้น

หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ด้านล่างนี้

ประโยค

Click to show/hide

พิมพ์แบบประโยคยาวๆไปได้เลย บอทจะสามารถตรวจจับความเหมือนของประโยคได้ 80% ตัวอย่างเช่น

ตั้งค่าว่า : สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ

หากลูกค้าพิมพ์มาว่า : สอบถามค่าบริกานจ่ะ

กรณีนี้ลูกค้าพิมพ์คำว่า

บริการ เป็น บริกาน (เขียนผิด)                      ค่ะ เป็น จ่ะ (ไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้)

แต่บอทก็จะสามารถตอบได้เช่นกัน

/ ระบบ AI เรียนรู้คำใกล้เคียงได้

/ สะกดผิดบอทก็เข้าใจ

/ ไม่พิมพ์คำลงท้าย ค่ะ ครับ บอทก็เข้าใจ

คีย์เวิร์ด

Click to show/hide

คำเฉพาะสั้นๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อจับคำๆนั้นเวลาลูกค้าพิมพ์เข้ามา ถ้ามีคำนี้ในประโยคบอทก็จะตอบตามที่ตั้งค่าคำตอบไว้

กรณีที่ 1

ตั้งค่าว่า : ค่าบริการ

หากลูกค้าพิมพ์ : อะไรก็ตามที่มีคำว่า “ค่าบริการ” บอทจะตอบตามที่ตั้งค่าทันที (การสะกดตัวอักษรต้องเหมือน 100% ด้วย)

กรณีที่ 2

ตั้งค่าว่า : ราคา&&สีแดง

หากลูกค้าพิมพ์ข้อความที่มีคำว่า : “ราคาและสีแดง” มาพร้อมกัน บอทจะตอบตามที่ตั้งค่าไว้ทันที

Note: เครื่องหมาย && หมายถึง และ

การใช้คีย์เวิร์ดจะมีข้อควรระวังในการใช้คือ คำที่ตั้งขึ้นไม่ควรเป็นคำที่ทำให้เกิดการจับคำซ้ำได้ง่ายหรือเป็นส่วนประกอบของคำอื่นๆ เพื่อป้องกันการตอบผิดของบอท เช่น ถ้าตั้งคำว่า “รับ” บอทจะตอบเมื่อมีคำว่า “ครับ” หรือ “ปรับ” เช่นกัน เพราะรับเป็นส่วนหนึ่งของคำเหล่านี้

เหมือนกับ

Click to show/hide

คำเหมือนเป๊ะๆ แบบ 100%

ตั้งค่าว่า : “สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ”

ลูกค้าพิมพ์ : เหมือนคำที่ตั้งไว้เป๊ะๆ“สอบถามค่าบริการสินค้าหน่อยค่ะ” บอทถึงจะสามารถตอบได้

หมายเหตุ : หากลูกค้าพิมพ์ตกคำใดคำหนึ่ง, พิมพ์ไม่ครบประโยค, หรือสะกดผิด บอทจะไม่สามารถตอบได้

ขั้นที่ 2: การตั้งค่าข้อความตอบกลับลูกค้า (ฝั่งด้านขวามือ)

ถ้าเขาพิมพ์คำด้านซ้ายมาปุ๊บ จะให้ BOT ตอบแบบไหนและตอบว่าอะไรดี?

ถ้าใครมีการขายทั้ง Facebook และ Line สามารถเลือกตอบให้เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบเวลาจะให้ Bot ตอบในหน้าข้อความต้อนรับมีอยู่ 13 ไอเท็มหลักๆ

(แต่ละครั้งจะใช้มากกว่า 1 ไอเท็มก็ได้ หรือหากไม่เลือกสักอัน ระบบจะถือเป็น “No reply คือไม่ตอบกลับ” แต่จะมี 2 ไอเท็มที่ใช้ร่วมกับ ไอเท็มอื่นไม่ได้ คือ GB Prime Payment และ เพิ่ม/ลบในตระกร้า)

 

1. TEXT (ข้อความ)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบข้อความ: 

 1. เพิ่มไอเท็ม “กล่องข้อความ”
 2. พิมพ์ข้อความที่จะตอบกลับในช่องว่าง “คำตอบของแชทบอท” ได้เลย  (ไม่เกิน 2000 ตัวอักษร)
 3. สามารถเลือกตั้งค่าเพื่อตอบแยกช่องทางระหว่าง LINE, Facebook, Instagram ได้ที่ปุ่มเฟือง (หากต้องการให้บอทตอบเหมือนกันทุกช่องทาง ให้เลือกติ๊ก “ตอบเหมือนกันทุกช่องทาง” อีกทั้งยังสามารถเลือกสุ่มรูปแบบคำตอบได้สูงสุด 5 รูปแบบ โดยระบบจะทำการสุ่มคำตอบเพื่อตอบลูกค้าแต่ละคน

2. Button (ปุ่มกด)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบปุ่มกด:

 1. เพิ่มไอเท็ม “ปุ่มกด”
  – พิมพ์ข้อความที่จะตอบกลับในช่องว่าง “คำตอบของแชทบอท” (ไม่เกิน 640 ตัวอักษร)
 2. กด “เพิ่มปุ่ม”
 3. เมื่อกด “เพิ่มปุ่ม” จะมีรูปแบบให้เลือก 5 แบบ

ลิ้งค์ / ข้อความ / โทร / บริการร้านค้าครบวงจร / บรอดแคสต์

NOTE: ในทุกไอเท็มที่มีการ “เพิ่มปุ่ม” จะมีหนึ่งในรูปแบบเหล่านี้อยู่เสมอ

รูปแบบในปุ่มกด 1: ลิ้งค์

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ระบบจะลิ้งค์ลูกค้าไปยังเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้กรอกไว้

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. นำลิ้งที่ต้องการมาใส่ สามารถเป็นได้ทั้งแบบที่ขึ้นต้นด้วย https:// หรือ http:// แบบอื่นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เราจะแนะนำเป็น https:// เพราะสามารถรองรับได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม ทั้งเฟสบุ๊คและไลน์
 3. กดบันทึก

รูปแบบในปุ่มกด 2: ข้อความ

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ผู้ใช้จะต้องไปตั้งค่าหน้า Conversation (บทสนทนา) ว่าจะให้บอทตอบกลับว่าอะไร

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. ในส่วนของ Action คือการตั้งระบุคำสั่งแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ในกรณีที่เรามีปุ่มชื่อเดียวกันหลายปุ่ม แต่จะโยงไปหาเนื้อหาที่ต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น เรามีปุ่มกดชื่อสั่งซื้อสินค้าอยู่ในหลายบทสนทนา และในแต่ละบทสนทนาที่มีปุ่มสั่งซื้อสินค้าเราต้องการให้ลูกค้าเจอเนื้อหาที่ต่างกัน ดังนั้นเราสามารถมาตั้งค่าเพิ่มเติมได้ใน Action ว่าต้องการให้ปุ่มนั้นเจาะจงไปเรื่องใด แล้วเรานำคำใน Action ไปใส่ลงในส่วนของ “เหมือนกับ” ในบทสนทนาใหม่เพื่อตั้งคำตอบให้กับ ปุ่มกดนี้

เช่น

 • ปุ่ม ”สั่งซื้อสินค้า” ที่ 1 ตั้งชื่อ Action ว่า “สั่งซื้อเสื้อ” เราก็นำคำที่ Action ว่า “สั่งซื้อเสื้อ” ไปใส่ใน ”เหมือนกับ” ในหน้าบทสนทนาใหม่ฝั่งที่ลูกค้าทักมา แล้วตั้งค่าการตอบกลับข้อความนั้นๆ
 • ปุ่ม ”สั่งซื้อสินค้า” ที่ 2 ตั้งชื่อ Action ว่า “สั่งซื้อกระเป๋า” เราก็นำคำที่ Action ว่า “สั่งซื้อกระเป๋า” ไปใส่ใน ”เหมือนกับ” ในหน้าบทสนทนาใหม่ฝั่งที่ลูกค้าทักมา แล้วตั้งค่าการตอบกลับข้อความนั้นๆ

รูปแบบในปุ่มกด 3: โทร

เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ระบบจะโทรออกไปยังเบอร์ที่ผู้ใช้กรอกไว้ให้อัตโนมัติ ซึ่งก็หมายความว่าลูกค้าจะต้องใช้มือถือในการเชื่อมต่อเท่านั้น

 1. ตั้งชื่อปุ่ม
 2. ใส่ +66 แทนรหัสประเทศไทยตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
 3. กดบันทึก

*ฟังก์ชั่น “โทร” บนอินสตาแกรมจะแสดงผลเป็นเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น แต่หากเป็น Facebook หรือ LINE ลูกค้าของเราจะสามารถโทรออกได้เลย

รูปแบบในปุ่มกด 4: บริการร้านค้าครบวงจร

กรณีผู้ใช้มีสินค้าที่ลงไว้ในบริการร้านค้าครบวงจร (Shop Service) ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ ZWIZ.AI  เมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ ระบบจะลิ้งค์ไปยังหน้าบริการร้านค้าครบวงจรให้ โดยผู้ใช้ยังสามาถเลือกให้ลิ้งค์โดยตรงไปยังหมวดหมู่สินค้าต่างๆได้เลยด้วย
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการร้านค้าครบวงจรได้ ที่นี่

หากมีการเพิ่มสินค้าในบริการร้านค้าครบวงจรแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกหมวดหมู่สินค้าจากตรงนี้ได้เลย

รูปแบบในปุ่มกด 5: บรอดแคสต์

ใช้ในกรณีที่ใช้ฟีเจอร์บรอดแคสต์ เมื่อเวลาเราส่งบรอดแคสต์ไปหาลูกค้า เราสามารถให้ทางเลือกกับลูกค้าได้ในการยกเลิกรับข่าวสาร ถ้าหากลูกค้ากดปุ่มนี้ ลูกค้าก็จะไม่ได้รับข้อความการบรอดแคสต์ของเราอีกต่อไป แต่ถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนใจอีก ก็สามารถกลับมากดรับสมัครข่าวสารได้เหมือนเดิม การสร้างปุ่มนี้ในบรอตแคสจะช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะถูกบล็อคจากเฟสบุ๊คในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข่าวสารกดรีพอร์ตไปทางเฟสบุ๊ค ดังนั้นทางเราแนะนำให้คุณลูกค้าสร้างปุ่มนี้ทุกครั้งเมื่อมีการส่งบรอดแคสต์

3. รูปภาพ

Click to show/hide

การตอบกลับแบบรูปภาพ:

 1. เพิ่มไอเท็ม “รูปภาพ”
 2. คลิก “เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด” ได้เลย (ขนาดไม่เกิน 10MB)
 3. ขนาดภาพที่แนะนำคือ 1:1 หรือ รูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส จะเป็นขนาดที่สามารถเห็นได้ทั้งหมดเวลาส่ง

4. MENU LIST (เมนูลิสต์)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบเมนูลิสต์: (เป็นรูปแบบที่รวมทั้งข้อความ, ปุ่มกด, และรูปภาพมาไว้ด้วยกัน +เลื่อนได้)

 1. เพิ่มไอเท็ม “เมนูลิสต์”
 2. คลิก “เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด” (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
 3. สามารถเปลี่ยนขนาดภาพเป็นแนวตั้ง 1:1 หรือ รูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส  แต่ก็สามารถเปลี่ยนภาพเป็นแนวนอนได้เหมือนกัน ซึ่งขนาดภาพคือ 1:1.61)
 4. พิมพ์หัวข้อที่ช่อง “ใส่หัวข้อ” บริเวณนี้จะโชว์เป็นตัวหนังสือเข้ม (ไม่เกิน 80 ตัวอักษร)
 5. พิมพ์คำบรรยายย่อยที่ช่อง “ใส่หัวข้อย่อย” บริเวณนี้จะโชว์เป็นตัวหนังสือสีอ่อน (ไม่เกิน 80 ตัวอักษร)
 6. กด “เพิ่มปุ่ม” เพื่อสร้างปุ่มกด
 7. *หากต้องการเพิ่มเมนูลิสต์เพื่อให้สามารถเลื่อนได้ กดปุ่ม (+) ทางด้านขวามือ เพื่อสร้างลิสต์เมนูใหม่** สามารถเพิ่มได้สูงสุด 10 ลิสต์เมนู

*หมายเหตุ หาก “เพิ่มปุ่ม” ที่เป็น Text (ข้อความ) แล้ว ต้องไปตั้งค่าคำตอบของบอทที่หน้า Conversation (บทสนทนา) เสมอ*

5. PRODUCT CATALOGUE (แค็ตตาล็อกสินค้า)

Click to show/hide

   

การตอบกลับแบบแค็ตตาล็อกสินค้า: (ลักษณะคล้ายเมนูลิสต์ แต่เป็นการดึงรูป, รายละเอียด, และปุ่มลิงก์ไปยังสินค้าโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกแสดงได้จากบนร้านค้า Zwiz หรือร้านค้าบน LINE Shopping)

 1. เพิ่มไอเท็ม “แค็ตตาล็อกสินค้า”
 2. คลิก “เลือกสินค้าที่ต้องการแสดง”
 3. เลือกแหล่งที่มาของสินค้าที่ต้องการแสดง
 4. เลือกรูปแบบการแสดงสินค้า
 5. กดเลือกสินค้าที่ต้องการ
 6. จะรูป, รายละเอียด, และปุ่มลิงก์ไปยังร้านค้าให้อัตโนมัติ
 7. สามารถเพิ่มปุ่มได้สูงสุด 3 ปุ่มต่อ 1 แค็ตตาล็อก
 8. สามารถเพิ่มจำนวนแค็ตตาล็อกได้สูงสุด 10 แค็ตตาล็อก

หมายเหตุ : หากใช้งาน Ketshop web จะไม่สามารถใช้งานปุ่มแค็ตตาล็อกสินค้าได้ ให้ใช้ปุ่มเมนูลิสต์ทดแทนนะคะ

6. Meta Pay

Click to show/hide

Meta Pay: การชำระเงินผ่าน Mobile หรือเรียกชำระเงินผ่านแชทได้สะดวกขึ้น สามารถอ่านวิธีสมัครใช้งาน Meta Pay ได้แล้ววันนี้

 1. เพิ่มไอเท็ม “Meta Pay”
 2. ใส่รายละเอียดที่ต้องการเรียกชำระเงิน
 3. กดเปิดสร้างออเดอร์ แล้วบันทึก

7. VIDEO (วิดีโอ)

Click to show/hide

การตอบกลับแบบวิดีโอ: (แนะนำว่าอย่าใส่วิดีโอยาวๆนะคะ สัก 30 วินาที – 1 นาที กำลังน่ารัก และความละเอียดของวิดีโอก็เช่นกัน ยิ่งมันละเอียดมาก มันก็จะโหลดช้าหนา ขอแนะนำไว้ที่ 264 พิกเซลละกันจ้า)

แบบที่ 1: Facebook (เลือกวิดีโอที่เคยโพสบนเฟสบุคได้เลย)

พอเรากดที่วิดีโอ เราจะสามารถเลือกที่มาจาก Facebook ของเราได้เลย (ตามรูปด้านล่าง):

แบบที่ 2: ลิ้งค์ (เลือกวิดีโอที่ไม่เคยโพสลงบนเฟสบุค)

2.1 หากวิดีโอเป็นไฟล์ .mp4 อยู่แล้ว สามารถนำลิ้งค์วางได้เลย

2.2 หากวิดีโอไม่ได้เป็นนามสกุลไฟล์ .mp4  สามารถแปลงไฟล์ทำลิ้งค์ได้ตามวิธีด้านล่าง:

วิธีการสร้าง Video ในแชทบอทโดยใช้ลิงก์จาก Google Drive

*NOTE : วีดิโอที่ใช้ต้องไม่เกิน 10MB ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ

1. เบื้องต้นเราจะต้องมีบัญชี Gmail สำหรับเข้า Google Drive กันก่อนค่ะ และ เข้าที่ Google Drive

เริ่มต้นที่การอัพโหลด Video ที่ต้องการใน Drive ของคุณ

กด + New เพื่อเพิ่ม

กด File upload >> เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดอัปโหลด

2. คลิกขวาที่วีดิโอ และเลือกที่รับลิงก์ (หรือ Get shareable link)

3. เปลี่ยนสิทธิ์ในการรับลิงก์ให้เป็น “ทุกคนที่มีลิงก์” และกดปุ่ม “คัดลอกลิงก์”

4. และไปที่ Google Drive Direct Link Generator เพื่อนำลิงก์ที่คัดลอกในข้อ 3. มาวางในช่อง sharing URL ดังรูป

5. กดปุ่ม Create Direct Link และ Copy ลิงก์ด้านล่าง หรือ Output link ออกมาได้เลย

6. เมื่อ Copy ลิงก์มาเรียบร้อย ต่อมาล็อกอินเข้าไปที่ cms.zwiz.ai/th/login และเลือกบทสนทนาหรือการตอบกลับคอมเมนต์ที่ต้องการใส่ Video และกดปุ่ม “วีดิโอ” ในส่วนคำตอบของแชทบอท

จากนั้นกดไปที่ Tap ลิงก์ > และนำลิงก์ที่ Copy มาจาก Output link ในข้อ 5. มาใส่ > กดปุ่ม “เลือก” ได้เลย

จะเห็นได้ว่า VDO ที่เราต้องการก็จะขึ้นไปในส่วนคำตอบของแชทบอทเรียบร้อย และที่เหลือก็เพียงแค่กด “บันทึก” ตามปกติได้เลยค่ะ

8. GB Prime Payment 

Click to show/hide

STEP 1: ไปหน้า “บริการร้านค้าครบวงจร > ชำระเงิน > ช่องทางการชำระเงิน” ของระบบ ZWIZ.AI

STEP 2: กด “Register GB PRIME” หรือ คลิก

  • เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถตั้งค่าการซื้อขายผ่านระบบ GP Prime ได้แล้วค่ะ โดยวิธีการตั้งค่าจะมี ดังนี้:
 1. ไปที่หน้าบทสนทนา และเลือก GB Prime Payment
 2. กรอกรายละเอียดในช่องต่างๆ
  • กรอกรายละเอียดสินค้าพร้อมจำนวน เช่น “ซื้อรองเท้าผ้าใบ 1 คู่” ในช่องรายละเอียด
  • กรอกราคาสินค้า (ที่เป็นราคารวมค่าจัดส่ง) ในช่องจำนวนเงิน
  • เลือกช่องทางการจัดส่งที่ต้องการ
  • เขียนข้อความที่ต้องการเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าต้องกดตรงไหนเพื่อทำการสั่งซื้อ ในช่องข้อความตอบกลับ
  • กดบันทึกได้เลย

Note* ฟังก์ชั่นคำตอบ GB Prime Payment จะใช้งานได้ในหน้าบทสนทนา (Conversation) เท่านั้น

9. เพิ่ม/ลบในตระกร้า

Click to show/hide

หากคลิกเลือกไอเท็มนี้ เมื่อลูกค้าพิมพ์สั่งซื้อสินค้าตามคำที่เราตั้งค่าไว้ บอทจะสรุปยอดให้เลยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องกดเลือกสินค้าและกดสรุปยอดเอง
อ่านวิธีการตั้งค่า คลิ๊ก

10. LINEFLEX 

Click to show/hide

ส่วนตรงนี้ ไว้ใช้กรณีลูกค้ามีโค้ดไว้ใส่ใน LINE OFFICIAL ACCOUNT สามารถอ่านเต็มรูปแบบได้ ที่นี่

11. LINE Image Map 

Click to show/hide

ในส่วนนี้ เราสามารถสร้างการตอบกลับแชทบอทบนแพลตฟอร์ม LINE ให้ตอบเป็น LINE Image Map เพียงแค่นำไฟล์รูปที่เราต้องการแล้วอัพโหลดเข้าระบบได้ง่ายๆ หรือถ้าต้องการให้กดรูปภาพแล้วลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ก็สามารถใส่ลิ้งค์ URL เพิ่มเข้าไปได้เลย สามารถอ่านเต็มรูปแบบได้ ที่นี่

12. Line Sticker

สามารถใส่ Sticker น่ารักๆ ได้เลยนะ

Click to show/hide

13. รับบรอดแคสต์พิเศษ

Click to show/hide

ไอเท็มนี้คือการส่งข้อความให้ลูกค้ารับบรอดแคสต์แบบพิเศษจากทางร้าน

อ่านวิธีตั้งค่า คลิกที่นี่


ขั้นที่ 3: สร้าง Choice (คำตัวเลือก)

Choice  คือการคิดคำตอบไว้ให้คู่สนทนาหรืออาจจะเป็นคำที่พบบ่อย (คู่สนทนาจะสามารถเลือกคำตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์เอง) ซึ่งมันเป็นการทำให้ขอบเขตแคบลงเพราะคำเหล่านี้จะถูกตั้งค่าไว้แล้วว่าถ้ามีคำนี้ จะให้ Bot ตอบว่าอะไร
(ใส่ได้มากสุด 10 ปุ่ม)

(เมื่อเพิ่มคำเสร็จต้องไปตั้งค่าในหน้า “บทสนทนา” นะจ๊ะ )

** ดังนั้นการตั้งค่า “คำตัวเลือก” ไว้ก็จะทำให้ Bot มีโอกาสตอบได้แม่นยำขึ้น **

สร้างคำตัวเลือก:

 1. กดปุ่มดินสอดังภาพด้านบน และกดปุ่ม “เพิ่มคำตัวเลือก” พิมพ์คำที่พบบ่อยเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ทักมา (จำกัดไม่เกิน 20 ตัวอักษรต่อหนึ่งคำตัวเลือก)
 2. กดปุ่มบันทึก

ตัวอย่างการแสดงผลของคำตัวเลือกที่ตั้งไว้:

ปล. “คำตัวเลือก” ที่สร้างไว้หน้านี้จะอยู่แค่ในหน้า ข้อความต้อนรับ (Welcome Message) เท่านั้น หากไปหน้าอื่นคุณสามารถสร้างคำตัวเลือกในหน้านั่นๆได้ที่ “บทสนทนา (Conversation)”


 เมนูเสริม (Extra Menu)

เป็นเมนู Shortcut ที่ลูกค้าสามารถเลือกกดได้ ซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์พรีเมี่ยม/แอดวานซ์ที่สามารถใส่ปุ่มลงมาได้ถึง 20 ปุ่ม ใครมีหัวข้อปุ่มที่อยากให้ลูกค้ากดเยอะๆ ฟีเจอร์นี้จะตอบโจทย์คุณมากค่า อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อ “ประกาศครั้งแรก (First Announcement)”

หากหลายๆ คนลองสังเกตที่หน้าแชทบอท จะพบว่าด้านซ้าย ก่อนจะถึงปุ่มข้อความต้อนรับ (Welcome Message) ที่เราเพิ่งตั้งค่าไป จะมีปุ่มที่เขียนว่า “ประกาศครั้งแรก (First Announcement)” อยู่ด้วย

ปุ่มนี้หน้าตาเป็นยังไง?

 

ปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้าง?

หลักการทำงานของปุ่ม First Announcement นั้น คือ การส่งข้อความประกาศแค่ “ครั้งแรก” ของการเริ่มต้นสนทนาให้ลูกค้าทราบ และเมื่อเข้าสู่การสนทนาต่อ ก็จะไม่มีข้อความประกาศนี้ขึ้นมาแทรกอีก มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์บางอย่างให้ลูกค้าทราบในครั้งแรกก่อนเริ่มการสนทนาเท่านั้น

หากเริ่มเปิดใช้งาน ลูกค้าที่ทักมาตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ก็จะได้รับข้อความ First Announcement ด้วย ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าที่สนทนากันอยู่ ถ้าเรามีการแก้ไขข้อความ First Announcement นี้ บอทก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ และส่งข้อความไปถึงคนที่ทักมาในช่วงเวลาที่กำหนดนั่นเอง

โดยการตั้งค่าจะคล้ายกับ Welcome Message และบทสนทนาปกติเลย โดยสามารถเปิด-ปิดปุ่มนี้ได้ สามารถเพิ่มไอเท็มต่างๆ ทั้งกล่องข้อความ, ปุ่มกด, รูปภาพ, เมนูลิสต์, วิดีโอ, ปรับแต่งรูปแบบข้อความทางไลน์ และ Line Image Map ได้ (เพิ่มได้สูงสุด 3 Bubble) ที่สำคัญ คือสามารถตั้งวันที่และเวลาเปิด-ปิดแชทบอทได้ และติด Tag & Status ได้

ปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไร?

1. แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Urgent)

แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Urgent) ของร้านที่ต้องการให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะเริ่มการสนทนา เช่น บอทมีปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือระบบธนาคารล่ม ทำให้ลูกค้าไม่สามารถโอนเงินได้ ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. เราก็อาจตั้งเวลาไว้ให้คนที่ทักมาตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. ของวันนี้ทราบว่า “ขออภัยลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากระบบธนาคารมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ จนถึงเวลา 12.00 น. หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ร้านค้าจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก” เป็นต้น

2. แจ้งอีเวนต์ที่กำลังจะมาถึง

เช่น วันนี้จะมีเวิร์คช็อปหรือการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น.  เราก็ตั้งเวลาล่วงหน้าให้คนที่ทักมาตั้งแต่ 00.00 – 14.30 น. ของวันนั้นๆ ได้รับข้อความประกาศว่า “วันนี้ Zwiz.AI ในหัวข้อ อัพเดทฟีเจอร์สุดฮิต ประจำปี 2023 ห้ามพลาด! กดปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าร่วมได้เลย” พร้อมกับใส่ลิงก์เวิร์คช็อปไว้ในปุ่มกด เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้ทราบและเข้าร่วมทันภายในเวลาเวิร์คช็อป

3. แจ้งโปรโมชั่น

เช่น 11.11 ร้านเรากำลังจะมีโปรโมชั่นลดครั้งใหญ่ ซึ่งต้องการให้ลูกค้าทราบและเตรียมตัวกันยาวๆ ตัังแต่วันที่ 9 – 11 พ.ย. เวลา 00.00 – 23.59 น. ก็อาจตั้งเป็นข้อความพร้อมรูปภาพว่า “โปรโมชั่นลดจัดหนัก 11.11 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เที่ยงคืน ช้าหมดอดนะจ๊ะ” ทีนี้เมื่อลูกค้าทักเข้ามาหาร้าน ก็จะทราบโปร 11.11 และเตรียมตัวเลือกของสำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้แล้ว

4. แจ้งวันหยุดของร้าน

เช่น ร้านหยุดปีใหม่ตั้งแต่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. เราก็ต้องการให้ลูกค้าทราบแต่เนิ่นๆ ก็จะตั้งประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 2 ม.ค. เวลา 23.59 น. ว่า “ร้านหยุดปีใหม่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. นะจ๊ะ หากต้องการติดต่อ สามารถทิ้งข้อความไว้ได้เลย ทางร้านจะรีบตอบกลับในวันที่ 3 ม.ค. จ้า” เป็นต้น

CONGRATULATIONS !!

คุณพร้อมใช้งานแล้ว

อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย!

– Tutorial 1: Install / ติดตั้ง

– ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

– เพิ่ม/เปลี่ยนเพจในการใช้งานบอท

Tutorial 2: Welcome Message / ข้อความต้อนรับ

Tutorial 3: Conversation / บทสนทนา

Tutorial 4: ตอบกลับคอมเมนต์

Tutorial 5: Broadcast / บรอดแคสต์

Tutorial 6: Shop Service / บริการร้านค้าครบวงจร

Tutorial 7: Analytics / วิเคราะห์

Tutorial 8: เชื่อมต่อแชทบอทผ่าน Line Official Account (LINE OA)


ติดตั้งเลย!

หากคุณมีคำถาม  หรือ ต้องการให้ทีมงานช่วยเหลือ

คลิกที่ “รูปน้อง Zee” หรือ ติดต่อที่เพจ ZWIZ.AI  หรือ เข้า Group ZWIZ.AI

เพื่อคุยกับทีมงานได้เลย


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase