ส่ง LTV หรือ customer value ให้ Facebook (Meta) ทำให้ยิง Ads หาคนที่มีแนวโน้มจะซื้อได้มากขึ้น by ZWIZ.AI

สายยิง Ads ย่อมรู้ดี ว่าข้อมูลลูกค้าสำคัญไฉน บล็อคนี้ ซีวิซขอมาแนะนำ วิธีการนำข้อมูลที่มีในระบบ ZWIZ.AI ไปใช้ยังไงให้งอกเงยเป็นรายรับกลับมา และวิธีนั่นก็คือ การนำข้อมูลยอดซื้อ (Customer Value) ของลูกค้าแต่ละคนไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายในการยิง Ads นั่นเอง ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้เลยก็คือ ถ้าเรานำข้อมูลยอดซื้อส่งไปให้ Facebook (Meta) ระบบของ Facebook (Meta) จะพยายามหาคนที่มีพฤติกรรมที่จะซื้อให้เราได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งข้อมูลยอดซื้อ (Customer Value) เป็น 1 ใน…