Tutorial 1 : เริ่มต้นการใช้งาน ZERVA

📅ZERVA ระบบจองนัดหมาย จองบริการออนไลน์ พร้อมให้คุณใช้บริการแล้ว🎉 ถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ต้องมีการจองนัดหมายก่อนการใช้บริการ รวมถึงการเก็บชำระเงินก่อนเข้าใช้บริการก็เหมาะมากๆ เพราะ ZERVA จะเข้ามาช่วยลดการทำงานของแอดมินในส่วนของการตอบคำถาม เช็คคิว จองคิว รวมถึงเช็คการโอนเงินลูกค้าทีละคน ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดการคิวนัดหมายของบริการคุณอยู่หล่ะก็.. มาลองใช้ ZERVA ช่วยให้การจองง่ายขึ้นกันเถอะ! 🔧วิธีการเริ่มต้นใช้งานระบบ ZERVA🔧 ก่อนจะเริ่มต้นการใช้งานคุณจะต้องเป็นสมาชิก ZWIZ Member ก่อน.. หลังจากเข้าสู่ระบบ ZWIZ Member เรียบร้อยแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้👇 โดยในส่วนของ "เริ่มต้นใช้งาน ZWIZ Platform"…