📅ZERVA ระบบจองนัดหมาย จองบริการออนไลน์ พร้อมให้คุณใช้บริการแล้ว🎉

ถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ต้องมีการจองนัดหมายก่อนการใช้บริการ รวมถึงการเก็บชำระเงินก่อนเข้าใช้บริการก็เหมาะมากๆ เพราะ ZERVA จะเข้ามาช่วยลดการทำงานของแอดมินในส่วนของการตอบคำถาม เช็คคิว จองคิว รวมถึงเช็คการโอนเงินลูกค้าทีละคน

ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดการคิวนัดหมายของบริการคุณอยู่หล่ะก็.. มาลองใช้ ZERVA ช่วยให้การจองง่ายขึ้นกันเถอะ!


🔧วิธีการเริ่มต้นใช้งานระบบ ZERVA🔧

ก่อนจะเริ่มต้นการใช้งานคุณจะต้องเป็นสมาชิก ZWIZ Member ก่อน..

หลังจากเข้าสู่ระบบ ZWIZ Member เรียบร้อยแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้👇

โดยในส่วนของ “เริ่มต้นใช้งาน ZWIZ Platform” นี่แหล่ะที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อ หรือจุดเริ่มต้นการใช้งาน ZERVA

ให้กดเลือก Icon : ZERVA ได้เลย (ที่เป็นรูปน้องซีถือปฏิทินและมีกระดิ่ง)

จากนั้นระบบจะพาเรามาเลือกบัญชีธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน ZERVA >> กดปุ่ม “เพิ่ม”

หน้าตาของแต่ละคนอาจจะเห็นหน้านี้แตกต่างกันโดยจะมี 2 กรณีคือ

1. ยังไม่เคยสร้างบัญชีธุรกิจมาก่อนเลย

ให้กดปุ่ม “เพิ่ม”/ “Add” > จากนั้นให้กรอกข้อมูล “บัญชีธุรกิจ” > กด “บันทึก”

2. เคยสร้างบัญชีธุรกิจไว้ก่อนแล้ว

กรณีนี้จะสามารถเลือกบัญชีธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน ZERVA ได้เลย


📣หลังจากเพิ่มบัญชีธุรกิจ หรือเลือกบัญชีธุรกิจที่ต้องการใช้งาน ZERVA ได้เรียบร้อยแล้ว

ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ พร้อมตั้งค่าการบริการ ZERVA ต่อได้เลย

อ่านวิธีการตั้งค่าลำดับต่อไปได้เลย👉 Tutorial 2 : การตั้งค่าหน้าร้านค้าบน ZERVA🔵ช่องทางการติดต่อ FB : ZERVA ระบบจองนัดหมาย จองบริการออนไลน์


สำหรับลูกค้าธุรกิจ Enterprise บริษัทเรามีบริการตั้งแต่ Consult, Design, Development, Maintain ระบบ AI Chatbot และ Data Analytics รบกวนติดต่อที่ E-mail: sales@zwiz.ai เพื่อนัดนำเสนองาน ดูเพิ่มเติมที่ Enterprise Showcase


📢คู่มือทั้งหมด📢

Tutorial 1: เริ่มต้นการใช้งาน ZERVA

Tutorial 2: การตั้งค่าหน้าร้านค้าบน ZERVA

Tutorial 3: การตั้งค่าบริการทั้งหมดบน ZERVA

Tutorial 3.1 : ตั้งค่าแจ้งเตือนบริการ

Tutorial 4: การตั้งค่าการชำระเงินบน ZERVA

Tutorial 5: การตั้งค่าวันหยุดร้านค้าบน ZERVA

Tutorial 6: ดูข้อมูลการจองในหน้า “บริการที่ถูกจอง”

Tutorial 7 : การตั้งค่าบทบาทแอดมินบนระบบ ZERVA